Pravidla pro návštěvy s platností pro obě budovy

28. 11. 2022
Doporučení pro návštěvy:
Chovejte se odpovědně vůči svým blízkým i ostatním klientům našeho domova.
  • Odložte vaši návštěvu, pokud se necítíte dobře, máte respirační potíže, případně jiné příznaky, které by mohly souviset s onemocněním Covid-19 nebo chřipkou.
  • Odložte vaši návštěvu, pokud jste byli v kontaktu s Covid-19 pozitivní osobou.
  • Od vstupu do zařízení používejte respirátor a provádějte důslednou dezinfekci rukou.
  • Pro své návštěvy využívejte pokoj navštíveného nebo zahradu domova.
  • Návštěvní hodiny denně: 09:00 - 18:00.
  • V odůvodněných případech lze s personálem domluvit úpravu návštěvních hodin.
Návštěvy jsou i nadále v uvedeném rozsahu návštěvních hodin. Doufáme, že se nám tento stav povede ve spolupráci s Vámi co nejdéle udržet. O případných změnách Vás budeme informovat.
top