Březen 2023

01. 03. 2023

07. 03.     od 14.30 hod.     MDŽ hudební vystoupení s kytarou a malým
                                            občerstvením –  pan Mališ

15. 03.     od 14.00 hod.     Sázení semen zeleniny a ovsa na velikonoční výzdobu

16. 03.     od 14.00 hod.     Promítání  dokumentárního filmu dle výběru + malé
                                            občerstvení

23. 03.     od 14.00 hod.     Čajové odpoledne s výběrem vlastních písní a
                                             ochutnávkou různých druhů čajů

30. 03.     od 14.00 hod.     Zdeněk Junák –  pásmo písní a mluveného slova

V průběhu měsíce může  dojít z nepředvídatelných důvodů ke změně v plánu připravovaných akcí.
top