Úhrady za služby


Ceník služeb

Pro jednotlivé typy pokojů je denní úhrada za osobu stanovena následovně:

Budova Vychodilova 20

1) Jednolůžkové pokoje 305,- Kč/den
2) Dvoulůžkové pokoje 305,- Kč/den
 

Budova Tábor 22

1) Jednolůžkové pokoje 305,- Kč/den
2) Dvoulůžkové pokoje 305,- Kč/den

 

Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené za jednotlivá jídla následovně:

Dieta racionální, racionální výběr, šetřící, bezezbytková

Jednotlivá jídla Celkem za jednotlivá jídla Náklady na potraviny Provozní náklady
Snídaně +
dop. svačina:
65,- Kč 41,- Kč + 24,- Kč
Oběd: 110,- Kč 57,- Kč + 53,- Kč
Odp. svačina: 19,- Kč 13,- Kč + 6,- Kč
Večeře: 61,- Kč 35,- Kč + 26,- Kč

Celkem za den:

255,- Kč

146,- Kč

109,- Kč

Dieta diabetická, diabetická šetřící

Jednotlivá jídla Celkem za jednotlivá jídla Náklady na potraviny Provozní náklady
Snídaně+
dop. svačina:
  63,- Kč 39,- Kč + 24,- Kč
Oběd: 107,- Kč​ 54,- Kč + 53,- Kč
Odp. svačina:  19,- Kč 13,- Kč +   6,- Kč
Večeře: 58,- Kč 32,- Kč + 26,- Kč
II. večeře:   8,- Kč  8,- Kč ----

Celkem za den:

255,- Kč

146,- Kč

109,- Kč
 
 
  • Koncesionářský poplatek za rozhlas a televizní signál: Každý klient si hradí sám.Směrnice č. 2/2011

Stanovení výše úhrady za ubytování a stravování pro uživatele

Na základě Vyhlášky ze dne 15. 12. 2023, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., (vyšlo ve
Sbírce zákonů č. 378/2023) kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje:
Základní částka za ubytování je stanovena jako denní sazba, která se hradí měsíčně jako
násobek denní částky a koeficientu 30,42. Obsahuje následující položky:
úhradu za obytnou plochu, vytápění, dodávku vody a odvádění odpadních vod, elektřinu,
kuchyňskou linku a ostatní vybavení, úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, užívání
výtahu, společnou televizní a rozhlasovou anténu, praní a žehlení osobního prádla, praní a
žehlení ložního prádla, praní a žehlení záclon, úklid pokoje, mytí oken, malování bytu.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2012
 
 

Jak probíhá proces postupu přijetí

top