Vítáme vás u nás!


Vítejte na stránkách Domova pro seniory Vychodilova příspěvkové organizace, kterou zřizuje Statutární město Brno. Domov se nachází v městské části Brno – Žabovřesky a byl uveden do provozu v roce 1993. Klientům, kteří nejsou zcela soběstační a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, poskytuje maximálně profesionální pomoc a péči v rozsahu pobytové sociální služby domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle individuálních potřeb zajišťuje celoroční ubytování, celodenní stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Působí ve dvou budovách na ulici Vychodilova a Tábor.

Projděte se virtuálně po našem domově

DS Vychodilova

top