Poděkování společnosti CYRRUS a. s.

01. 07. 2024

Děkujeme společnosti CYRRUS a. s. se sídlem v Brně za dar 32 kusů kancelářských, stohovatelných židlí.
Moc si daru vážíme a využijeme jej ve prospěch našich klientů i zaměstnanců.

Mgr. et Bc. Marie Lemanová – ředitelka
top