Jak požádat o službu

Jak požádat o přijetí do domova pro seniory

01

Předtím něž podáte žádost

V rubrice "O nás" si přečtěte, komu je služba našeho domova určena a komu ji naopak nemůžeme poskytnout. Tak předběžně zjistíte, zda jsme schopni zajistit péči právě Vám. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám na níže uvedená telefonní čísla a my Vám rádi poradíme:

DS Vychodilova

+420 541 219 000
+420 702 137 257

DS Tábor

+420 549 438 390
+420 725 879 901
+420 727 854 250
02

Den otevřených dveří

Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás jím provedeme a odpovíme na Vaše dotazy. Každoročně v říjnu pořádáme také den otevřených dveří v obou budovách.
03

Zařazení do pořadníku

K tomu, abychom Vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je třeba domovu předložit vyplněnou "Žádost o poskytování sociální služby" a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti. Formulář pro podání žádosti si můžete stáhnout níže, nebo je k dispozici u našich sociálních pracovnic případně vám může být zaslán na požádání e-mailem či poštou.
04

Důležité upozornění

Žádosti přijímáme pouze od těch seniorů, kteří mají alespoň částečně sníženou soběstačnost a jsou připraveni do domova nastoupit. Není možné si podat žádost "pro jistotu" dopředu, pokud celodenní péči zatím nepotřebujete.
05

Dokumenty

Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby " a kompletně lékařem vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu" nám můžete doručit osobně, poštou nebo naskenované na naši e-mailovou adresu:
zadosti@vyc.brno.cz (DS Vychodilova)
socialniT@vyc.brno.cz (DS Tábor).
06

Posouzení

Každá žádost je posuzována individuálně. Nejprve je Vaše žádost zkontrolována sociální pracovnicí, která prostřednictvím jednání přímo s Vámi (se zájemcem o poskytovanou službu) posoudí, zda patříte do okruhu osob, kterým Domov pro seniory Vychodilova může sociální službu poskytnout. Při tomto rozhovoru také zjistí Vaše potřeby a očekávání a posoudí, bude-li Vám domov schopen zajistit odpovídající péči. Pokud ano, budete zařazeni do pořadníku čekatelů, pokud ne, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti a v rámci sociálního poradenství o dalším možném postupu.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 08. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 128 kB Stáhnout
02. 08. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 616 kB Stáhnout

Často kladené otázky zájemců o službu:

Kontakt na pracoviště

DS Vychodilova – sociální pracovnice

DS Tábor – sociální pracovnice

Mohlo by vás zajímat

top