Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022

18. 01. 2023
Naše organizace získala dotaci na realizaci projektu vyhlášeného Radou Jihomoravského kraje na 53. schůzi dne 9. 3. 2022 usnesením č. 3456/22R53. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dotace byla využita ve prospěch vzdělávání pracovníků ve formě 4 vzdělávacích jednodenních kurzech (Základy přístupu k lidem v závěru jejich života) a 2 bloků třídenních kurzů Geri Elnec.
 
Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB-150x36-1.jpg
top