Projekt Chráněné bydlení ve městě

30. 07. 2010

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Ve východní části Jihomoravského kraje...
top