Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji

24. 03. 2022
Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Jihomoravského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.
top